Min tilgang til opgaverne som arbejdsmiljøkonsulent er innovativ, kreativ og dynamisk. Jeg trækker på en alsidig erfaring fra arbejdsmarkedet og kan derfor tilbyde et individuelt forløb tilpasset den enkelte virksomhed. Med en uddannelse som sygeplejerske og psykoterapeut samt i arbejdsmiljø og ledelse har jeg et

godt udgangspunkt for at løse de udfordringer, I står overfor i jeres virksomhed. Derudover bidrager min erfaring som offentlig leder på lige fod med erfaringer fra det private erhvervsliv, hvor jeg både har været beskæftiget inden for bygge- og detailbranchen.

Jeg tilbyder en fuld pakke til at forbedre jeres arbejdsmiljø:

 

• Udarbejdelse af APV: Arbejdspladsvurdering er et redskab, jeg bruger til at tydeliggøre, hvor I som arbejdsplads oplever udfordringer. Det er et spørgeskema, som alle i virksomheden får mulighed for at svare på.

 

• Interview af medarbejdere: Jeg interviewer leder/ledergruppen samt en repræsentant fra hver faggruppe for at dykke lidt mere ned i de problemstillinger, APV’en har vist, og for at skabe mulighed for at nuancere eller fremhæve andre udfordringer.

 

• To skræddersyede temadage ud fra virksomhedens behov og udfordringer: I samarbejde med jer sammensætter jeg to temadage med udgangspunkt i problemstillingerne fra APV’en og interviews. Temadagene indeholder teoretiske oplæg samt øvelser og refleksion. Temadagene har til formål at give jer mulighed for fordybelse og med konkrete værktøjer få en forståelse til at komme videre.

 

• Rapport inklusiv en vurdering og opfølgende arbejdspunkter: Når temadagene er afsluttede, vil I efterfølgende få tilsendt en rapport, hvori en samlet konklusion af APV, interviews og temadagene vil fremgå, samt mulige opmærksomhedspunkter og eventuelle konkrete forslag til arbejdspunkter.

Kontakt mig endelig for uddybende information, spørgsmål og ønsker om eventuelle tilbud på uddrag af den ”fulde pakke”. Vi kan skræddersy tilbuddet, så det passer jer.

Der er tillæg for mere end 25 medarbejdere og for transport udenfor Storkøbenhavn. Virksomheden afholder også selv udgifter til ophold og forplejning.